Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest firma "MAJA" Mirosław Sławiński z siedzibą w Łodzi, ul. Starorudzka 28/1U, zarejestrowana w CEIDG, NIP: 7292273575, REGON: 471725971 zwana dalej: MAJA - Delikatesy ONLINE.

II. REGULAMIN

MAJA - Delikatesy ONLINE realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.online.maja-sklep.pl na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. SKLEP INTERNETOWY

1. Do korzystania z usług oferowanych przez MAJA - Delikatesy ONLINE Klient powinien posiadać:

        -platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach

        -dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript

        -aktywne konto poczty elektronicznej

        -numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami MAJA - Delikatesy ONLINE

2. MAJA - Delikatesy ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.

3. MAJA - Delikatesy ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez MAJA - Delikatesy ONLINE z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp. 

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla miejsca realizacji dostawy dla Klienta.

2. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5.

3. W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.

5. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności MAJA - Delikatesy ONLINE oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie www.online.maja-sklep.pl/polityka-prywatnosci

6. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Polski Koszyk sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.

7. Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji. 

 V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. MAJA - Delikatesy ONLINE prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Starorudzka 28/1U. 

2. MAJA - Delikatesy ONLINE prowadzi sprzedaż towarów na terenie Łodzi i okolicznych miejscowości.

3. MAJA - Delikatesy ONLINE zastrzega, że koszt dostawy dla Klienta jest określany na podstawie podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.

4. Dostawa produktów do Klientów realizowana przez MAJA - Delikatesy ONLINE odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego MAJA - Delikatesy ONLINE.

5. Jeżeli paczka przekracza wielkością lub wagą rozmiar przewidziany dla danego rodzaju transportu, MAJA - Delikatesy ONLINE zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju i kosztu dostawy. 

6. Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego MAJA - Delikatesy ONLINE zostaną dostarczone w następny dzień roboczy, nie później jednak niż 48 godzin od złożenia zamówienia.

VI. TOWARY

1. Informacje przedstawione na stronie MAJA - Delikatesy ONLINE stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Informacje przedstawione na stronie MAJA - Delikatesy ONLINE (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. MAJA - Delikatesy ONLINE sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru.

3. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej MAJA - Delikatesy ONLINE  są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.

4. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej MAJA - Delikatesy ONLINE nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.

5. MAJA - Delikatesy ONLINE zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.

6. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.online.maja-sklep.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.online.maja-sklep.pl lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.online.maja-sklep.pl.

VII. ZAMÓWIENIA KLIENTA

1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej www.online.maja-sklep.pl.

2. Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”.

3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru. W sytuacji gdy ofertę zakupu towaru składa Klient niezalogowany faktyczne złożenie oferty zakupu towaru następuje po zalogowaniu na stronie internetowej www.online.maja-sklep.pl.

5.W przypadku Klientów którzy nie są zarejestrowani uruchomiony zostanie proces rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IV.

6. W przypadku dostaw realizowanych przez MAJA - Delikatesy ONLINE podczas składania oferty zakupu towaru Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy towarów, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia oferty zakupu towarów. 

7. MAJA - Delikatesy ONLINE nie realizuje zamówień o wartości mniejszej niż 50 zł w przypadku dostaw realizowanych transportem MAJA - Delikatesy ONLINE. 

8. Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane transportem MAJA - Delikatesy ONLINE na terenie miejscowości wymienionych poniżej wiąże się z następującymi kosztami:

      - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 2 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 50 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 5 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

      - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 4 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 8 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

     - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 8 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 11 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł do 599,99 zł koszt dostawy wynosi 5 zł

               - za zakupy o wartości od 600 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

     - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 10 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 14 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł do 599,99 zł koszt dostawy wynosi 8 zł

               - za zakupy o wartości od 600 zł koszt dostawy wynosi 0 zł

     - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 15 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 20 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł do 599,99 zł koszt dostawy wynosi 15 zł

               - za zakupy o wartości od 600 zł koszt dostawy wynosi 10 zł

     - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie do 20 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 25 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł do 599,99 zł koszt dostawy wynosi 18 zł

               - za zakupy o wartości od 600 zł koszt dostawy wynosi 12 zł

     - do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w rejonie powyżej 20 km od magazynu:

               - za zakupy o wartości od 150 zł do 299,99 zł koszt dostawy wynosi 35 zł

               - za zakupy o wartości od 300 zł do 599,99 zł koszt dostawy wynosi 25 zł

               - za zakupy o wartości od 600 zł koszt dostawy wynosi 15 zł

9. W przypadku dostaw realizowanych transportem MAJA - Delikatesy ONLINE do kosztu dostawy może zostać doliczona opłata dodatkowa (o naliczeniu opłaty dodatkowej klient zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia):

     - w wysokości 10 zł z tytułu realizacji dostawy pod adresy o szczególnym utrudnieniu w realizacji dostawy (np. brak możliwości dogodnego zaparkowania, brak windy przy dostawach na wysokie piętra)

     - w wysokości 10 zł z tytułu dostawy której waga przekracza 100 kg. Opłata jest naliczana za każde 50 kg wagi przekraczającej 100 kg.

10. Odbiór osobisty przez klienta zamówienia:

     - którego waga jest większa niż 100 kg jest możliwy w magazynie MAJA - Delikatesy ONLINE (Sklep "MAJA" , ul. Starorudzka 28, 93-418 Łódź).

11. Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości o skompletowaniu zamówienia w godzinach 14.00 - 16.00

12. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

13. Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie z pośród następujących:

      - gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);

      - kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności). Możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;

      - on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line z wykorzystaniem specjalnego interfejsu na stronie www.online.maja-sklep.pl w systemie PayU na zasadach określonych przez tego operatora na stronie https://www.payu.pl/kupujacy. Płatności online obsługuje firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

14. Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez MAJA - Delikatesy ONLINE jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

15. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, MAJA - Delikatesy ONLINE zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia. W przypadku braku zgody Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie zamówienie zostanie anulowane lub za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący towar.

16. Niezależnie od postanowień pkt. 14 MAJA - Delikatesy ONLINE może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamienne, gdy ilość towaru zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych właściwościach i cenie.. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.

17. Niezależnie od postanowień rozdziału X Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia.

      - Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do MAJA - Delikatesy ONLINE wyłącznie za pośrednictwem strony www.online.maja-sklep.pl w terminie wskazanym dla danego zamówienia w zakładce ‘Panel klienta.

      - Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przekazana do MAJA - Delikatesy ONLINE wyłącznie za pośrednictwem strony www.online.maja-sklep.pl lub poczty e-mail na adres: rezygnacja@maja-sklep.pl.

18. Dostawy do Klientów, którzy:

     - wskazali jako sposób dostawy transport MAJA - Delikatesy ONLINE realizowane są od poniedziałku do soboty w przedziale godzinowym wybranych przez klienta podczas składania zamówienia. Jeżeli podczas składania zamówienia klient nie wybrał przedziału godzinowego dostaw to dostawa zostanie zrealizowana w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Klienta;

19. MAJA - Delikatesy ONLINE nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:

     - zaistnienia siły wyższej,

     - nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem.

     - przyczyn niezależnych od MAJA - Delikatesy ONLINE. lub podmiotów przy pomocy których MAJA - Delikatesy ONLINE realizuje sprzedaż towarów

     - błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;

     - braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

20. Do każdego zamówienia MAJA - Delikatesy ONLINE wystawi klientowi paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT. Klient upoważnia MAJA - Delikatesy ONLINE do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. MAJA - Delikatesy ONLINE udostępnia klientowi fakturę VAT w „Panelu klienta” oraz przesyłka fakturę w formie pliku ‘pdf’ w wiadomości potwierdzającej zrealizowanie zamówienia.

VIII. TORBY FOLIOWE
 
1. Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która jest doliczana do obowiązującej ceny takiej torby. Opłata nie jest naliczana m.in. od toreb papierowych oraz od zamówień w których nie było konieczne użycie toreb foliowych.
 
IX. ALKOHOL
 
1. MAJA - Delikatesy ONLINE posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi w dniu 31 maja 2016 r. Miejscem sprzedaży napojów alkoholowych jest "MAJA" Mirosław Sławiński, Starorudzka 28/1U, 93-418 Łódź.
 
2. Napoje alkoholowe zakupione w MAJA - Delikatesy ONLINE dostarczane są do Klienta wyłącznie przez pracowników MAJA - Delikatesy ONLINE.
 
3. Podczas odbioru napojów alkoholowych, pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE może uzależnić wydanie towaru od okazania dowodu potwierdzającego jej pełnoletność. Dodatkowo pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE może uzależnić wydanie towaru od podpisania oświadczenia o pełnoletniości osoby odbierającej towar. W przypadku gdy niemożliwym jest odebranie alkoholu przez osobę pełnoletnią lub nie jest możliwe potwierdzenie pełnoletniości osoby odbierającej oraz/lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba odbierająca jest nietrzeźwa pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE zobowiązany jest do niewydawania napojów alkoholowych.
 
X. NIEDOPŁATY I NADPŁATY
 
1. W ofercie MAJA - Delikatesy ONLINE znajdują się towary np. świeże ryby (oznaczone jako towar o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.online.maja-sklep.pl o +/- 30%.
 
2. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
 
3. W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
 
     - składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest niższa niż niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą płatniczą podczas odbioru zamówienia.
 
     - składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić MAJA - Delikatesy ONLINE do odliczenia powstałej nadpłaty do wartości kolejnego zamówienia lub MAJA - Delikatesy ONLINE dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
 
     - Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.16, swoje uprzednio opłacone zamówienie MAJA - Delikatesy ONLINE dokonuje pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
 
      - MAJA - Delikatesy ONLINE zgodnie z zapisami Regulaminu odmawia realizacji uprzednio opłaconego MAJA - Delikatesy ONLINE dokonuje Klientowi pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
 
XI. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
 
1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
 
2. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
 
3. Reklamacje można składać:
 
     - poprzez formularz dostępny na stronie www.online.maja-sklep.pl/reklamacje-i-zwroty
 
     - korespondencyjnie na adres SKLEP MAJA, ul. Starorudzka 28/1U, 93-418 Łódź.
 
     - telefonicznie pod numerem 576102193.
 
4. Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie. Pracownik MAJA - Delikatesy ONLINE nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
 
5. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.online.maja-sklep.pl/kontakt. MAJA - Delikatesy ONLINE rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 
6. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do wysłania e-maila na adres kontakt@maja-sklep.pl. MAJA - Delikatesy ONLINE skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który MAJA - Delikatesy ONLINE ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.
 
XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Polski Koszyk sp. z o.o. jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej www.maja-sklep.pl/oswiadczenie.htm.
 
2. Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. MAJA - Delikatesy ONLINE pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
 
3. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
 
     - rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
 
     - rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
     - dzienników, periodyki lub czasopisma;
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – MAJA - Delikatesy ONLINE do zwrotu otrzymanego Towaru
 
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – MAJA - Delikatesy ONLINE w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za dostarczony towar , chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
 
6. Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, na adres "MAJA" Mirosław Sławiński , ul. Starorudzka 28/1U, 93-418 Łódź.
 
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 
8. MAJA - Delikatesy ONLINE może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
 
     - nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.online.maja-sklep.pl
 
     - wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;
 
XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest MAJA - Delikatesy ONLINE
 
2. MAJA - Delikatesy ONLINE gromadzi i przetwarza w celu realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy, adres e-mail, telefon.
 
3. MAJA - Delikatesy ONLINE nie gromadzi danych dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
 
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Wszelkie prawa do strony www.online.maja-sklep.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 
2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 
3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 
4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody MAJA - Delikatesy ONLINE, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
 
5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między MAJA - Delikatesy ONLINE a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 
6. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.online.maja-sklep.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.
 
7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego znajdującego na stronie www.online.maja-sklep.pl/kontakt .
 
8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 
9. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl